MATEMATIČKA ANALIZA 1 - Tadija Pejović

Izdavač: Zavod za udžbenike, Beograd
Godina izdanja: 1960.
Povez: Broširan
Format: B5
Broj strana: 284
Stanje: Dobro
Napomena: Sadržaj na slikama 2 i 3

Cena: 700 dinara
Narudžbine na Kontakt


 Glavni naslovi sadržaja:
- Realni brojevi
- Brojni nizovi
- Funkcije sa jednom promenljivom
- Funkcije sa više promenljivih
- Izvodi i diferencijali funkcija sa jednom promenljivom
- Osnovne teoreme diferencijalnog računa
- Prividno neodređeni izrazi
- Izvodi i diferencijali funkcija sa više promenljivih