VINARSTVO I TEHNOLOGIJA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

Autori: Radoslav Paunović, Mihailo Daničić
Izdavač: Zadružna knjiga, Beograd
Godina izdanja: 1967.
Povez: Tvrd
Format: B5
Broj strana: 473
Stanje: Veoma dobro

RASPRODATO!!!


 SADRŽAJ:
Tehnologija vina
Građevinski objekti i sudovi
Vinski podrumi
Veličina podruma

Tip podruma
Lokacija podruma
Odeljenja u podrumu
Osnovni uslovi u pojedinim odeljenjima podruma
Vinski sudovi
Drveni sudovi
Odstranjivanje boje crnih vina sa drvenih sudova
Čišćenje zagađenih sudova
Cementni sudovi
Metalni sudovi
Grožđe kao sirovina za proizvodnju vina
Mehanički sastav grozđa
Sazrevanje grožđa
Činioci koji utiču na kvalitet grožđa
Važnije sorte vinove loze koje se gaje u našoj zemlji

I. Sorte za kvalitetna i visokokvalitetna vina
Žilavka
Maraština
Bagrina
Traminac crveni
Semion
Sovinjon
Rizling talijanski
Burgundac beli
Tamnjanika bela
Muskat otonel
Blatina
Vranac
Crni burgundac
Game

II. Sorte za dobra vina
Smederevka
Buvijeova rana
Moslavac
Kreaca
Prokupac
Začinak
Skadarka
Tikveška
Plavac mali
Game bojadiser
Alikant buše
Teran crni

III. Sorte za slabija vina
Plovdina
Ružica
Kraljevina crvena
Određivanje vremena berbe grožđa
Popravka hemijskog sastava šire
Popravka šećera u širi
Popravka hemijskog sastava vina smrzavanjem
Popravka kiselina šire i vina
Primena sumpor-dioksida u vinarstvu
Oblici korišćenja sumpor-dioksida
Alkoholna fermentacija
Istorijat tumačenja alkoholne fermentacije
Kvasci kao uzročnici alkoholne fermentacije

Stadijumi razvoja vinskog kvasca
Stadijum razmnožavanja
Stadijum intenzivnog vrenja
Stadijum gladovanja
Stadijum izumiranja i autolize kvasca
Transformacija šećera
Uticaj sastava šire na alkoholnu fermentaciju
Uticaj nekih ekoloških faktora na alkoholnu fermentaciju
Uticaj kiseonika
Uticaj temperature
Primena selekcionog kvasca
Proizvodnja vina
Pripremanje podruma za berbu grožđa
Merenje grožđa
Proizvodnja crnog vina
Muljanje grožđa
Prebacivanje i smeštaj kljuka za vrenje

Sumporisanje kljuka
Dodavanje kvasca
Fermentacija kljuka i ekstrakcija bojenih i taninskih materija
Način vrenja kljuka
Regulisanje temperature za vreme vrenja
Kontrola vrenja
Otakanje vina sa komine
Ceđenje prevrele komine
Doviranje crnih vina
Kontinuelna vinifikacija
Pojačavanje boje crnih vina
Proizvodnja belih vina
Oceđivanje šire
Ceđenje kljuka

Cednice koje rade s prekidima
Cednice s kontinuelnim radom
Rastresanje komine
Sumporisanje i taloženje šire
Fermentacija
Otakanje vina sa taloga
Kontinuelna fermentacija šire
Proizvodnja belog vina od crnog grožđa
Proizvodnja ružičastog vina
Naknadno vrenje
Transformacija jabučne kiseline u vinu
Biološka stabilizacija poluslatkih vina
Metode biološke stabilizacije poluslatkih vina
Obrada i čuvanje vina
Dolivanje vinskih sudova
Pretakanje vina
Bistrenje i filtriranje vina
Bistrenje vina

Bistrenje vina kalijum-ferocijanidom
Fizička tretiranja vina
Primena niskih temperatura
Primena visokih temperatura
Filtriranje vina
Egalizovanje i kupaža vina
Specijalna vina
Dezertna vina
Vina od običnog suvarka
Vina od suvarka stvorenog plemenitom plesni
Dezertna vina od pojačane šire
Likerska vina
Madera
Šeri-vina
Penušava vina
Klasični postupak u proizvodnji šampanjca
Industrijska proizvodnja šampanjca
Značaj i uloga ugljen-dioksida u penušavim vinima
Proizvodnja gaziranih vina

Proces proizvodnje
Pripremanje osnovnog vina
Zasićenje vina ugljen-dioksidom
Vermut
Sazrevanje i starenje vina
Esterifikacija
Oksidno-redukcioni potencijal (pH)
Buke vina
Razlivanje vina u boce
Kvarenje i mane vina
Utvrđivanje uzroka kvarenju i manama vina
Oksido-redukcioni potencijal (pH)
Mikroskopski pregled navlake i taloga iz vina
Hemijska analiza vina

Preventivne mere protiv kvarenja i mana vina
Kvarenje vina
Vinski cvet
Sirćetno vrenje
Mlečno vrenje
Zavrelica
Sluzavost vina
Mane vina
Mrki prelom
Sivi prelom
Plavi prelom
Beli prelom
Miris na sumpor-vodonik
Ukus i miris na plesan
Ukus i mins na vinski sud

Tehnologija jakih alkoholnih pića
Proizvodnja jakih pića
Proizvodnja vinjaka
Izbor vina za vinjak
Prerada grožđa u vino za vinjak
Osnovni principi i cilj destilacije
Prosta i složena destilacija
Dinamika prelaženja pojedinih sastojaka u destilat
Hemijske promene u toku destilacije
Destilacioni aparat i načini destilacije
Dvokratna destilacija
Jednokratna destilacija
Kontinuelna destilacija

Destilacija pod sniženim pritiskom
Sastav destilata za vinjak
Tehnološke karakteristike različitih destilacionih aparata
Korišćenje sporednih proizvoda prilikom prerade grožđa
Korišćenje komine
Korišćenje prevrele komine crnog vina
Korišćenje neprevrele komine
Proizvodnja komovice
Korišćenje vinskog taloga
Dobijanje ulja iz vinskog kvasca
Iskorišćavanje vinske kiseline i njenih soli iz sporednih proizvoda prilikom prerade grožđa
Iskorišćavanje semenki grožđa
Ostali načini iskorišćavanja komine

Proizvodnja rakije od voća
Rakija od šljiva
Sorte šljiva
Berba šljiva
Prerada šljive
Alkoholno vrenje komine
Rakija od suvih šljiva
Destilacija komine
Novi postupci u proizvodnji rakije
Standardizacija šljivovice
Rakija od višanja i trešanja
Rakija od jabuka i krušaka
Klekovača i borovnica
Rakije travarice
Starenje jakih alkoholnih pića
Izbor i pripremanje sudova

Stavljanje destilata na starenje
Hemijski procesi u toku starenja destilata
Smanjivanje zapremine i jačine destilata
Postupci za ubrzanje starenja
Formiranje jakih alkoholnih pića
Proizvodnja sirćeta
Objekti za proizvodnju sirćeta
Vrste sirćeta
Vinsko sirće
Voćno sirće
Alkoholno sirće
Aromatizovano sirće
Razblažena sirćetna kiselina
Uticaj nekih faktora na sirćetnu kiselinu
Tehnološki postupci
Stari orleanski način proizvodnje sirćeta
Pasterov način proizvodnje sirćeta
Boerhaveov način proizvodnje sirćeta

Proizvodnja sirćeta kružnim kretanjem aparata
Brzi nemački način
Proizvodnja sirćeta u Fringsovim generatorima
Proizvodnja sirćeta submerznim vrenjem
Starenje i pripremanje sirćeta za tržište
Analiza šire i vina
Analiza šire
Određivanje količine šećera u širi pomoću širomera
Određivanje ukupnih kiselina u širi i vinu
Određivanje pH u širi i vinu
Analiza vina
Organoleptičko ocenjivanje vina
Boja
Bistrina
Miris
Ukus

Određivanje alkohola u vinu pomoću ebulioskopa
Određivanje alkohola i ekstrakta pomoću piknometra
Rad sa piknometrom
Određivanje količine alkohola alkoholometrima
Određivanje količine alkohola u sirćetu
Određivanje isparljivih kiselina u vinu
Postupak
Korekcija isparljivih kiselina na sumpor-dioksid
Određivanje sumpor-dioksida u vinu
Određivanje šećera u vinu
Određivanje celokupne vinske kiseline u vinu
Određivanje količine glicerina u vinu
Određivanje količine pepela u vinu
Određivanje količine kalijum-ferocijanida za plavo bistrenje vina
Tablice