GUSTA SADNJA JABUKA - Dušan Gvozdenović, Kata Dulić

Izdavač: Nolit, Beograd
Godina izdanja: 1982.
Povez: Broširan
Broj strana: 175
Stanje: Veoma dobro (Ima potpis)


RASPRODATO!!! SADRŽAJ

Predgovor
Uvod
Činici i metodi kojima se kontroliše rast i rodnost
Građa i fiziologija voćnih stabala
Koren
Stablo
List
Cvet
Plod
Ekološki uslovi
Toplota
Svetlost
Voda i vlažnost
Vetar
Zemljište
Podizanje gustih zasada jabuke
Izbor sorti
Vrlo rane letnje sorte jabuka
Srednje rane letnje i jesenje sorte jabuka
Zimske sorte jabuka
Oprašivanje

Podloge za gustu sadnju
3426
M 27
M 20
M 9
M 26
MM 106
Uzgojni oblici
Vretenast žbun
Vitko vreteno
Pilar
Sistemi sadnje
Jednoredi
Dvoredi — višeredi
Višeredi sa podlogom M 27
Sistem punih polja
Voćnjaci-livade
Voćni zidovi

Rastojanja
Sadni materijal
Sadnja gustih zasada jabuke
Priprema zemljišta
Sadnja
Potpora
Zaštita od nepovoljnih klimatskih činilaca
Prolećni mrazevi
Zaštita od mraza
Zaštita od grada
Zaštita od vetra
Nega gustih zasada jabuke
Rezidba

Opšte napomene za rezidbu jabuke u gustoj sadnji
Letnja rezidba
Zimska rezidba
Proređivanje plodova
Održavanje zemljišta
Jesenja obrada
Jalovi ugar
Travni pokrivači
Mulčiranje
Održavanje zemljišta herbicidima
Ishrana voćaka sa aspekta guste sadnje
Navodnjavanje
Zalivni režim, vreme i norme zalivanja
Kvalitet vode za navodnjavanje
Načini navodnjavanja
Površinski—pomoću prelivnih leja
Subirigacija

Veštačka kiša
Kap po kap
Zaštita gustih zasada jabuke
Bolesti i štetočine jabuke
Gljivične bolesti jabuke
Bakterijalne bolesti
Štetočine jabuke
Zaštitna sredstva
Mehanizacija gustih zasada
Berba
Ekonomičnost guste sadnje
Literatura

U poslednje dve Decenije širom Evrope i u nas došlo je do vrlo značajnih promena u karakteru voćarske proizvodnje. One se ogledaju pre svega u primeni guste sadnje jabuke ali isto tako i kruške, breskve i drugih voćnih vrsta.

Gajenjem u gustom sklopu proizvodnja se intenzivira — postiže se maksimalan prijem sunčeve energije, što omogućava velike i ekonomski opravdane prinose. Intenziviranje proizvodnje voća uslovljeno je sve skupljom i deficitarnom radnom snagom, hiperprodukcijom kod mnogih voćnih vrsta i ograničenim zemljišnim površinama.

Komercijalni gusti zasadi na kržljavim podlogama prihvaćeni su zbog rane i velike rodnosti, bržeg vraćanja uloženih sredstava, vrlo Visoke produktivnosti rada i redukcije troškova živog rada, većeg udela desertnih plodova, lakše rezidbe, proređivanja, zaštite i berbe.

Najveći nedostatak guste sadnje, veliki investicioni troškovi, pokušava se rešiti gajenjem kržljavih stabala bez potpore, gajenjem voćaka na sopstvenon korenu, primenom retardanata i sl.

Izložena materija odnos se u najvećoj meri na tehnologiju gajenja jabuke u gustoj sadnji. Pored tehnološkog dela, u osnovnim crtama obrađeni su fiziologija voćnih stabala i ekološki uslovi za gajenje, kao i ekonomičnost proizvodnje jabuke.

Posebna pažnja poklonjena je izboru sorti, podloga, uzgojnih oblika, sistema sadnje i sadnog materijala za gustu sadnju.

Knjiga je napisana tako da je može koristiti širi krug zainteresovanih za ovu materiju, stručnjaci specijalisti, studenti i šira praksa. U nju su ugrađena i lična iskustva autora, a gde god je to bilo moguće, uključena je i savremena naučna misao koja se odnosi na problematiku gustih zasada.

Pri pisanju ove knjige naišli smo na razumevanje i saradnju RO „Boško Palkovljević-Pinki“ u Sr. Mitrovici, RO ,,Peščara“ u Subotici, OOUR ,,Petrovaradin“ u Petrovaradinu, PD ,,Bačka“ u Horgošu, dr M. Ubavića (N. Sad), D. Radojkovića, dipl. inž. (Sr. Mitrovica), prof. dr A. Bošnjakovića (N. Sad), mr K. Slavića (Subotica), M. Boškovića (Sr. Karlovci), mr Z. Mitreskog (Skopje), mr V. Janjića (N. Sad), P. Paunovića, dipl. inž. (Leskovac) i M. Kedića, dipl. inž. (Sr. Mitrovica).

Posebnu zahvalnost dugujemo Institutu za vinogradarstvo, voćarstvo i hortikulturu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, istraživačkim stanicama u Ist Molingu i Long Aštonu u V. Britaniji i Wilhelminadorpu u Holandiji, koji su omogućili da se prikupi bogata originalna fotodokumentacija.